Abu Hurairah mengatakan bahawa suatu saat Rasulullah SAW bersabda :-
"Allah telah berfirman, 'Aku telah membahagi (kandungan makna) surah Al-Fatihah untuk-Ku dan untuk hamba-Ku menjadi dua bahagian, dan Aku akan mengabulkan apa yang hamba-Ku pinta.'

Apabila dia membaca , 'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
'Allah akan membalasnya dengan berfirman, 'Hamba-Ku telah memuji-Ku.'
Apabila dia membaca, 'Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.'
Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah memuji-Ku.'
Apabila dia membaca, 'Yang menguasai Hari Pembalasan.'
Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah mengagungkan-Ku.' lalu Allah berfirman sekali lagi, 'Hamba-Ku telah pasrahkan segala urusannya kepada-Ku.'

Apabila dia membaca, 'Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.'
Allah berfirman, 'Ini adalah urusan antara Aku dan hamba-Ku, dan aku akan mengabulkan apa yang hamba-Ku pinta.'

Apabila dia membaca 'Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang Engkau beri nikmat (iman) ke atas mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.'
Allah berfirman, 'Ini adalah untuk hamba-Ku, dan dia akan mendapatkan apa yang dia pinta.' "

(HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'ie dan Ibnu Majah)


Saturday, November 23, 2013

Hadis tentang RIBA !

Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Sekarang, sudah benar-benar terjadi. Masya-Allah.

Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorangpun melainkan akan makan riba. Barangsiapa yang tidak memakannya, maka ia akan terkena debunya.” 
(Hadis Riwayat Abu Daud & Ibnu Majah)

“A group of people will make peoples’ intoxication halal by giving it other names.”
(Reported by Ahmad)

“A time will come when people will devour usury, calling it ‘trade’.”
(Reported by Bukhari & Muslim)

Dan sekarang, memang ada yang menamakan riba' itu sebagai jual beli. Masya-Allah. Ya Allah, bantu kami dalam memperbetulkan semua ini suatu hari nanti. Semoga dapat kami perjuangkan perkara ini suatu masa kelak. Aamiin ya Rabb. T_T
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...