Abu Hurairah mengatakan bahawa suatu saat Rasulullah SAW bersabda :-
"Allah telah berfirman, 'Aku telah membahagi (kandungan makna) surah Al-Fatihah untuk-Ku dan untuk hamba-Ku menjadi dua bahagian, dan Aku akan mengabulkan apa yang hamba-Ku pinta.'

Apabila dia membaca , 'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
'Allah akan membalasnya dengan berfirman, 'Hamba-Ku telah memuji-Ku.'
Apabila dia membaca, 'Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.'
Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah memuji-Ku.'
Apabila dia membaca, 'Yang menguasai Hari Pembalasan.'
Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah mengagungkan-Ku.' lalu Allah berfirman sekali lagi, 'Hamba-Ku telah pasrahkan segala urusannya kepada-Ku.'

Apabila dia membaca, 'Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.'
Allah berfirman, 'Ini adalah urusan antara Aku dan hamba-Ku, dan aku akan mengabulkan apa yang hamba-Ku pinta.'

Apabila dia membaca 'Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang Engkau beri nikmat (iman) ke atas mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.'
Allah berfirman, 'Ini adalah untuk hamba-Ku, dan dia akan mendapatkan apa yang dia pinta.' "

(HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'ie dan Ibnu Majah)


Saturday, July 2, 2011

KISAH : 'Cukupkah?' atau 'Cukuplah...'


Pada zaman Rasulullah S.A.W dahulu, ada seorang pemuda yang pergi bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah S.A.W yang terkenal dengan sifat waraknya untuk bertanyakan sesuatu. Kedatangan pemuda tersebut disambut baik oleh sahabat Rasulullah S.A.W tersebut.

PEMUDA : Wahai sahabat Rasulullah S.A.W! Aku ingin bertanyakan sesuatu kepadamu. Bagaimanakah caranya untuk aku masuk syurga?

SAHABAT : Kamu mesti menjadi orang yang baik.

PEMUDA : Bagaimana hendak menjadi orang yang baik?

SAHABAT : Kamu berasa kamulah orang yang jahat di dunia ini.

PEMUDA : Maksudmu, aku mesti berasa akulah orang yang paling jahat dan masih mempunyai amal yang sedikit?

SAHABAT : Ya, kerana kamu masih berasa bahawa amalan yang kamu lakukan selama ini masih tidak cukup untuk dibawa menghadap Allah S.W.T di akhirat kelak.

PEMUDA : Bagaimana pula sekiranya aku ingin mengetahui aku ini orang yang jahat?

SAHABAT : Kamu berasa kamulah orang yang paling baik di dunia...........

Persoalannya di sini, apakah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang sering terlintas di benak kita?

"Cukupkah amalan yang aku lakukan selama aku hidup di dunia ini ????"

ATAU

"Cukuplah amalan yang aku lakukan selama aku hidup di dunia ini........,"

Renung-renungkanlah ~
Wallahu 'alam dan Wassalam...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...